Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aloyzas Masolas

Mažosios Lietuvos paveldo puoselėtojas.

Masõlas Aloyzas 1938 IV 12Gėgžduose (Pagėgių aps.), Mažosios Lietuvos paveldo puoselėtojas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Masolo tėvas Jonas Masolas (Masvolas) gimęs 1900 Trumpininkuose Paprūsėje (Tauragės aps.). Masolo tėvo senelis ir tėvas buvo knygnešiai. Tėvas dalyvavo 1923 Klaipėdos krašto sukilime, buvo savanoris, su kitais saugojo Natkiškius. Vėliau ūkininkaudamas Gėgžduose buvo Natkiškių būrio šaulys. Tėvo senelis atsikėlė iš Katyčių ir apsigyveno Trumpininkuose. Tėvas būdamas 29 metų nusipirko 18 ha žemės: 10 ha miško ir sodybą iš 4 pastatų Gėgžduose (2 pastatai išlikę iki šiol), ūkininkavo vienas. 1937 vedė samdinę Teklę Šatkutę (gimusią 1914 Žalpinuose, Tauragės aps.). 1941 Hitleriui okupavus Klaipėdos kraštą, Masolo tėvai buvo verčiami priimti vokiečių pilietybę. Atsisakęs tai daryti Masolo tėvas terorizuotas, jam grasinta. 1941 kovą tėvai pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, Tverijoniškio kaimą, Raseinių apskrityje. Užėmus Lietuvą vokiečiams, Masolo tėvams teko apleisti ten įsigytą turtą ir žemę. Jie grįžo į Klaipėdos kraštą, 1945 ėmė ūkininkauti savo ūkyje Gėgžduose; vėliau suvaryti į kolchozą. Atgimimo metais parašė straipsnį dėl Karaliaučiaus krašto prijungimo prie Lietuvos, dėl šio krašto istorinių, archeologinių faktų falsifikavimo. Rašė dėl Klaipėdos krašto regioninės politikos ir administracinio suskirstymo. Masolas renka medžiagą apie Šilutės–Pagėgių kraštą, rengia Gėgždų apylinkių šnektos žodynėlį. Nuo 1995 ūkininkauja Gėgžduose.