Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Vabalas

elektrotechnikas, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomeninės veiklos rėmėjas.

Vãbalas Algirdas (1938 XII 26 Kaune), elektrotechnikas, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomeninės veiklos rėmėjas (nuo 1972). 1971 baigė Kauno politechnikumą. Karaliaučiaus miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos seimelio narys, ansamblio „Pėnkė Vaikee“ dalyvis.

Iliustracija: Algirdas Vabalas