Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pėnkė Vaikee“

Kaliningrado lietuvių vyrų ansamblis.

„Pėnkė Vaikee“, Kaliningrado lietuvių vyrų ansamblis, įkurtas 1998. Jame dainuoja 10 įvairių profesijų vyrų. Pėnkė Vaikee vedėjas ir meno vadovas A. Karmilavičius. Tai vienintelis lietuvių vyrų meninis kolektyvas krašte. Ansamblis kiekvieną sekmadienį repetuoja Šventosios Šeimynos katedros parapijoje, jo repertuare apie 80 kūrinių. Dalyvauja regioniniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Koncertavo Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, Doviluose. 2003 dalyvavo III Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. 2003 išleido kompaktinę plokštelę su 15 kolektyvo dainų.

Iliustracija: Karaliaučiaus miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos vyrų ansamblis: Julius Luotė, Juozas Kiaulakis (vadovas), Alfonsas Montvilas, Zenonas Gaidauskas, Edvardas Klimaitis, antroje eilėje – Algirdas Karmilavičius, Petras Slausgalvis, Algirdas Vabalas, Algimantas Savickas, Aloyzas Drevinskas, Vytas Vėgelė, 2002 / Iš Juozo Kiaulakio šeimos albumo