Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Stripeika

XX a. lietuvių geologas.

Stripeika Algirdas 1930 III 08Telšių aps. 1992 IX 06 Vilniuje, geologas. Dr. (1979). Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius. 1954 baigė Vilniaus universitetą. Žvalgė naftos telkinius, nustatė jos išteklius. apgynė disertaciją apie Baltijos sineklizės tektoniką ir naftingumą. Karaliaučiaus krašte ir Vakarų Lietuvoje išskyrė viršutinio proterozojaus Baublių kvarcinių smiltainių ir aleurolitų su molio sluoksneliais storymę ir Šilalės brekčijų bei konglomeratų sluoksnius (pluoštus), viduriniame proterozojuje – Veiviržėnų seriją, triaso sistemos apatiniame skyriuje – Vištyčio svitą, juros sistemos viduriniame skyriuje – Lieponos svitą ir juros sistemos apatiniame ir viduriniame skyriuose – Pajevonių svitą.

Algirdas Gaigalas