Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lieponos svita

vidutinės juros Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir pietvakarių Lietuvoje.

Liepõnos svità, vidutinės juros Žemės gelmių sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir pietvakarių Lietuvoje. 1968 nustatė A. Stirpeika. Pavadinta Lieponos upelio vardu. Stratotipas – Kybartų 22 gręžinio 357–381 m gylyje. Stratigrafiškai nedarniai slūgso ant Įsruties ir Lavos svitų arba triaso nuogulų. Amžius – vėlyvojo bačio periodas. Lieponos svitą sudaro anglingų molių, kvarcinių smiltainių, smėlių ir aleuritų sluoksniai. Storis siekia 40 metrų.

Algirdas Stirpeika