Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Žalys

lietuvių istorikas, diplomatas.

Žalỹs Vytautas 1956 VIII 3Tytuvėnuose (Kelmės r.), istorikas, diplomatas. Alfonso Žalio sūnus. Hum. m. dr. (1989). 1979 baigė Vilniaus univeriteto Istorijos fakultetą. 1985–1988 Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantas. 1990 stažavo Wisconsino-Madisono universitete, 1992 Cambridge. Nuo 1979 Lietuvos SSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėstė Lietuvos kultūros istoriją, nuo 1989 Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1992–1993 direktoriaus pavaduotojas. 1993 buvo Lietuvos vyriausybės sudarytos komisijos Armijos Krajovos veiklai Lietuvoje įvertinti pirmininkas. 1993–1995 Lietuvos Respublikos ambasados JAV pirmasis sekretorius, 1995–1997 patarėjas, 1997–2001 ėjo atsakingas pareigas LR Užsienio reikalų ministerijoje. Tuo pat metu dėstė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, buvo leidinio Lithuanian Foreign Policy Review redaktorius. 2001–2005 Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrado srityje; buvo Lietuvių skvero įrengimo Kaliningrade ir paminklo Martynui Liudvikui Rėzai (atidengtas 2005 VII 1, skulptorius A. Sakalauskas) pastatymo iniciatyvinės grupės narys. 2005–2006 Užsienio reikalų ministerijos Rytų Europos ir Vidurinės Azijos departamento direktorius, 2006–2009 Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Moldovos Respublikai. 2009–2012 Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams. Nuo 2012 Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje. Parašė knygas Ringen um Indentität: Warum Litauen zwischen 1923 u. 1939 im Memelgebiet keinen Erfolg hatte / Kova dėl identiteto: Kodėl Lietuvai nesisekė Klaipėdoje tarp 1923–1939 m. (1993, vokiečių ir lietuvių kalbomis; joje vienas pirmųjų Lietuvos istoriografijoje suabejojo iki tol dominavusia lietuvių–vokiečių santykių ir Lietuvos politikos Klaipėdos krašte tarpukariu interpretacija), Lithuania in European politics: the years of the first republic, 1918-1940 (su A. Eidintu ir A. E. Sennu; 1997–1999, 3 laidos Niujorke, 2003 Vilniuje) [Lietuva Europos politikoje: pirmosios Respublikos metai, 1918–1940], Kanoja per Baltijos jūrą (2000) ir Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940) (su kitais, 2 tomai, 2007–2012). Klaipėdos krašto problemos tema paskelbė straipsnių leidiniuose Zwischen Staatsnation und Minderheit. Litauen, das Memelland und das Wilnagebiet in der Zwischenkriegszeit (Nordost-Archiv, 1993) ir 1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis,1995). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2003); Moldovos Respublikos prezidento Garbės ordinas (Ordinul de Onoare; 2009).

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Vytautas Žalys