Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Hermannas Lepa

XIX–XX a. gydytojas.

Lepà Albertas Hermannas 1849Skardupėnuose (Ragainės aps.) 1937Karaliaučiuje, gydytojas. Tėvas mokytojas Johannas Albertas Lepa, motina Katharina Plonus iš Pavaržių (1827–1910 Tilžėje). Pas Juodkrantės kunigą studijavo lotynų kalbą, baigė gimnaziją Tilžėje. 2 metus studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, gavo karališkąją stipendiją lietuviškai kalbantiems studentams. Savanoriu dalyvavo 1870–1871 kare. Po to perėjo į medicinos studijas, 1875 jas baigė. Gyveno Tilžėje ir kitur. Buvo žinomas gydytojas. Per Pirmąjį pasaulinį karą vadovavo karo ligoninei. Pokariu persikėlė į Karaliaučių. Iš 3 santuokų susilaukė 10 vaikų. Jo žentas Ulrichas Albinus buvo „Prussia“ draugijos (atkurtos 1972 Düsseldorfe) prezidentas. Lepos proanūkė Gabrielė Bastemeyer, Rytprūsių tyrėja.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Gydytojas Albertas Hermannas Lepa (stovi antras iš dešinės) per vizitaciją karo ligoninėje, apie 1915 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio