Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannas Albertas Lepa

XIX a. mokytojas.

Lepà Johannas Albertas 1825Laugaliuose (prie Katyčių) 1892Tilžėje, mokytojas. 1846–1892 mokytojavo Dumuose, Skardupėnuose–Jurgaičiuose, Pakriokiuose. Prisidėjo prie Pakriokių parapijos įsteigimo, 1890–1892 ten buvo parapinės mokyklos precentorius. Rašė apie kaimo žmonių papročius, užrašė lietuviškų posakių. Alberto Hermanno Lepos tėvas.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Seniausias giminėje žinomas mokytojas Johannas Albertas Lepa (1825–92) / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio