Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prussia“, Gesellschaft für Heimatkunde Ost- und Westpreußens

Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštotyros draugija.

„Prussia“, Gesellschaft für Heimatkunde Ost- und Westpreußens, [Rytų ir Vakarų Prūsijos kraštotyros draugija]. 1972 X 6 Düsseldorfe įkūrė Erichas Grimoni. Siekta tęsti senosios Karaliaučiaus draugijos veiklą, rinkti ir skelbti žinias apie senuosius prūsus. Prussia nariai rengia parodas ir kita, sudaro sąlygas kultūriniams ir prekybiniams ryšiams vystytis. Kaupia leidinius ir kitą medžiagą apie kraštą (dar skaitykite „Prussia Sammlung“). Veikia jų nuolatinė paroda, vyksta nuolatinės ataskaitos Duisburge, Karaliaučiaus namų muziejuje. Leidžia įvairius leidinius. Dabartinis prezidentas profesorius Günteris Brilla.

Iliustracija: Prūsijos istorijos ir archeologijos muziejaus Karaliaučiuje ekspozicija (dabar uždaryta), įrengta Anatolijaus Valujevo, 1994 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio