Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Pusbačkis

ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas iš Kukorų.

Pùsbačkis Adolfas, ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas iš Kukorų. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Saugų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą. Purvų pieva priklausė Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos Šilutės apskrities Kukorų skyriui (įkurtas 1928). 1937 išrinktas draugijos Revizijos komisijos pirmininku.

Algirdas Antanas Gliožaitis