Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adam Ludwig Blümenthal

Adomas Liudvigas Bliumentalis, XVIII a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Blümenthal Adam Ludwig (Adomas Liudvigas Bliùmentalis) 1691 1761, Prūsijos valstybės veikėjas. Tikrasis slaptasis karaliaus patarėjas, turintis ministro rangą. Juo tapo 1734, mirus M. Bredowui. Iš pradžių vadovavo Lietuvos deputacijos kolegijai, kuri 1736 buvo perorganizuota į nuo Karaliaučiaus nepriklausomą įstaigą – Gumbinės karo ir domenų rūmus (administravo Lietuvos departamentą – didžiąją Mažosios Lietuvos dalį ir Mozūriją); Blümenthalis tapo jų prezidentu, Rūpinosi, kad Mažoji Lietuva būtų kolonizuota vokiečių. Rūpinosi ūkio reforma po 1709–1711 maro bei bado. Tais klausimais dalyvaudavo aukščiausiųjų valstybės pareigūnų pasitarimuose, kuriuose dalyvavo ir karalius Friedrichas Wilhelmas I.

Algirdas Matulevičius