Mažosios Lietuvos
enciklopedija

M. Bredow

M. Bredovas, XVIII a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Bredow M. (M. Brèdovas) 1734 X 10, Prūsijos valstybės veikėjas. Tikrasis slaptasis karaliaus Friedricho Wilhelmo I patarėjas, turėjęs ministro rangą. 1723 įkurto Rytprūsių departamento pirmasis Karo ir domenų rūmų prezidentas. Kartu buvo Gumbinėje 1724 įsteigtos Lietuvos deputacijos kolegijos šefas ir rūpinosi Mažosios Lietuvos vokiškąja kolonizacija bei ūkio reforma, krašto atstatymu po 1709–1711 didžiojo maro bei bado (įėjo į karaliaus sudarytą Didžiąją domenų komisiją). Vadovavo Prūsijos II departamentui (įėjo Semba ir Lietuva), kuris užsiėmė domenų tvarkymu, bažnyčių statyba, jų ir pilių inspektavimu, pasienio, našlaičių prieglaudų reikalais. Bredowas dalyvaudavo valstybės aukščiausių pareigūnų, junkerių ir generolų pasitarimuose Mažojoje Lietuvoje bei Mozūrijoje; šiuose pasitarimuose dalyvaudavo ir pats karalius. Bredowas nepritarė karaliaus ir jo ministro, aistringo Mažosios Lietuvos kolonizatoriaus Friedricho Gornės reikalavimams atgabenti į Prūsiją ūkininkų ir dvarininkų vokiečių iš pačios Vokietijos bei įvesti magdeburginį ūkininkavimo būdą, nes, centrinės valdžios Berlyne nuomone, vietiniai domenų nuomininkai blogai ūkininkaują. Bredowo ir karaliaus nuomonės nesutapdavo ir kitais klausimais.

Algirdas Matulevičius