Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Abraham Jakob Penzel

Abrahamas Jakobas Pencelis, XVIII–XIX a. kalbininkas, visuomenės veikėjas.

Penzel Abraham Jakob (Abrahamas Jakobas Peñcelis) 1749 XI 17 Törtene 1819 III 16 Jenoje, kalbininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Göttingeno (nuo 1766), Leipzigo (nuo 1770) universitetuose; studijavo graikų, slavų, latvių, lietuvių ir kitas kalbas; vėliau susidomėjo geografija. Tarnavo Prūsijos kariuomenėje, 1775 balandį su garnizonu atsikėlė į Karaliaučių. Čia redagavo leidinį Königsberger Zeitung [Karaliaučiaus laikraštis] (1775), bendradarbiavo P. Ch. Kanterio spaustuvėje. Penzelis 1778 gyveno Lenkijoje ir kitur. Bendravo ir susirašinėjo su Martynas Liudvikas Rėza (tarpininkavo jam ir Johannui Wolfgangui Goethei leidžiant lietuviškų dainų rinkinį; net buvo pramintas Bittsteller der Goethe-Zeit [Goethes laikų prašytojas]), Gotfrydu Ostermejeriu ir jo sūnumi Zigfrydu. Pirmasis recenzavo M. L. Rėzos verstus Kristijono Donelaičio Metus, aptarė tuometinę lietuvių kalbos padėtį Rytprūsiuose. Savo bibliotekoje kaupė lietuviškus leidinius, domėjosi lietuvininkų dainomis, kurias jam siuntė Ostermejeriai. Gyvendamas Karaliaučiuje, buvo tarpininkas tarp lietuvių ir vokiečių kultūrų.

L: Gerulaitienė V. Abraham Jakob Penzel und sein Interesse an der Litauischen Literatur in Ostpreußen // Annaberger Annalen. 2000, Nr. 8; S. 89–106

MLFA