Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kanterio spaustuvė

Philippo Christopho Kanterio spaustuvė Karaliaučiuje.

Kánterio spaustùvė veikė 1736(?)–1812 Karaliaučiuje. Įkūrė Philippas Christophas Kanteris (1764 VIII 23), kuris kaip knygrišys dirbti pradėjo ne vėliau kaip 1730. Spaustuvė suklestėjo, kai savininkas gavo privilegiją leisti Bibliją, Naująjį Testamentą ir giesmynus įvairiomis kalbomis. Nusipirkęs Basilijaus Corvino-Kwassowskio spaustuvę, 1736 perėmė jos turėtą privilegiją. 1763 įmonei suteiktas Karališkosios spaustuvės vardas. Po steigėjo mirties Kanterio spaustuvė priklausė jo sūnui Danieliui Christophui (mirė 1812 XII), vėliau – pastarojo sūnėnui Danieliui Friedrichui Samueliui Schultui. Iš viso Kanterio spaustuvė išspausdino 25 lietuviškas knygas ir smulkiuosius spaudinius. Vyravo protestantiška literatūra: giesmynai, atskiros Biblijos dalys, didaktiniai skaitymai. Svarbiausia knyga – Biblijos II lietuviškasis leidimas (1755). Kanterio spaustuvė prekiavo savo spaudiniais, jais aprūpino lietuvių mokyklas. 1812 Kanterio spaustuvė pavadinta Schulto firma.

Domas Kaunas