Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zoologijos muziejus

Karaliaučiaus universiteto Zoologijos muziejus, 1824–1844 Karaliaučiuje veikusi gamtotyros įstaiga.

Zoològijos muziẽjus, Karaliáučiaus universitèto Zoològijos muziẽjus, 1824–1844 veikusi Karaliaučiaus universiteto įstaiga. Rinko ir rodė paukščių kiaušinius, vabalus, paukščių ir žvėrių iškamšas, kaukoles. Buvo Rytų Prūsijos gyvosios gamtos tyrimų centras, kuriame vyko moksliniai seminarai, veikė atskiros darbinės grupės, biblioteka. XIX a. jame saugota daug senienų ir retų gamtinių radinių iš asmeninių rinkinių; pirmasis – profesoriaus K. Bero zoologijos kabineto rinkinys (1824). 1820 išplėstas, pastatytas atskiras pastatas, 1906 ir 1924 – atnaujintas ir išplėstas. Leido knygas ir straipsnių rinkinius. Zoologijos muziejaus darbuotojai visuomenei skaitė paskaitas. Rasytės paukščių stebėjimo stotyje turėjo padalinį su zoologijos sodu, kuriame laikyti vietos paukščiai, sužeistas jūrinis erelis, pelėdos, zylės, sniegenos ir kita. Per Antrąjį pasaulinį karą sugriautas, spaudiniai išblaškyti, jų dalis saugoma Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

L: Bacevičius E. Karaliaučiaus universiteto zoologijos institutas, muziejus ir jo reikšmė Rytprūsių faunos tyrimuose // 11-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. gruodžio 20–21 d., pranešimai. V., 2007; Szidat L. Begleiter durch das Zoologische Museum zu Königsberg. Königsberg, 1924.

Egidijus Bacevičius