Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žardės pradinė mokykla

Žardėje nuo 1897 veikusi pradinė mokykla.

Žadės pradnė mokyklà. Jos pradininkė – apie 1740 atidaryta Sūdmantų kaimo pradinė mokykla. Ji įsteigta įgyvendinant Jono Arnoldo Paulio 1736 sudarytą ir Prūsijos valdžios patvirtintą steigtinų mokyklų planą. Tikriausiai čia ilgą laiką dirbo nekvalifikuoti šuilmistrai, nes dokumentų, liudijančių apie čia atsiųstus mokytojauti seminarijų absolventus, neaptikta. 1897 sujungus Sūdmantus, Dovilaičius, Bandužius ir Mažąją Žardę į vieną kaimą jam duotas Žardės vardas. Tokiu pavadinimu pavadinta ir Sūdmantų mokykla. Jai pastatytas naujas tipinis namas. Mokykla veikė ir po Pirmojo pasaulinio karo. Tuo metu čia dirbo mokytojas Johannas Brisgies ir Helmutas Niemannas. Įvairiu laiku Žardės pradinę mokyklą lankė gausiõs mažlietuvių Buntinų giminės atstovai. 1944 pabaigoje aplinkinių kaimų gyventojai evakuoti į Rytprūsius. Mokyklos pastatas neišlikęs.

Albertas Juška