Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žalvos parapinė mokykla

Žalvoje apie 1547 įkurta parapinė mokykla.

Žálvos parãpinė mokyklà, įkurta apie 1547, pamokslaujant pirmajam dokumentais paliudytam kunigui Johannui Schulbettei. Pirmųjų precentorių pavardes paminėjusių dokumentų neišliko. 1768–1769 precentoriavo lietuvių religinės literatūros darbuotojas Danielius Frydrichas Milkus, prieš 1780 – J. F. Haackas, apie 1812 – K. H. Ostermejeris. Vėliau dirbo mokytojų seminarijose parengti pedagogai: C. H. Schmackas (nuo 1838), O. Scheffleris (1902), E. Wagneris (1914).

Albertas Juška