Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danielius Frydrichas Milkus

Daniel Friedrich Mielcke, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Mikus Danielius Frydrichas (Daniel Friedrich Mielcke) 1739 II 11 (ar I)Mielkiemyje (Stalupėnų aps.) 1818 III 21Ragainėje, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Kristijono Gotlybo Milkaus brolis, talkinęs šiam polemizuojant su Gotfrydu Ostermejeriu giesmynų kalbos klausimais. Karaliaučiaus universitete (įstojo 1759) lankė Lietuvių kalbos seminarą, vėliau jame mokytojavo. Baigęs universitetą, nuo 1768 dirbo precentoriumi Žalvoje (Įsruties apskritis). Nuo 1769 paskirtas kunigu Žydkiemyje (Geldapės aps.), Mielkiemyje, nuo 1788 – Ragainėje. Kartu su K. Keberiu 1788 sukritikavo itin prastą valdžios įsakų vertimų lietuvių kalbą. Milkus daug prisidėjo prie brolio kalbinių darbų. Išvertė 4 pamokslus iš J. G. Heimo pamokslų rinkinio Mišknygos, kurį 1800 išleido jo brolis.

L: Forstreuter K. Über den Druck von litauischen Mandaten im 18. Jarhundert // Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 1950, Bd. 20; Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963. V., 1990, p. 140–141; Prūsijos kultūros paveldo slaptojo archyvo dokumentai: XX EM 135 c, Nr. 119; Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos II. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas / Die Hintergründe der Lituanistischen Bewegung im 18. Jahrhundert in Preussen II. Das dokumentarische Erbe der Familie Mielcke, parengė Birutė Triškaitė ir Žavinta Sidabraitė, V., 2019.

LE

Žavinta Sidabraitė

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis