Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfgang Stribrny

XX–XXI a. vokiečių istorikas.

Stribrny Wolfgang 1935 VI 16Gelnhausene (Vokietija) 2011 IX 29Bad Sobernheime (Vokietija), vokiečių istorikas. Filosofijos dr. (1963). 1956–1963 Fribūro ir Göttingeno universitetuose studijavo istoriją, geografiją, politikos mokslus. 1964–1974 dėstė Hofgeismaro evangelikų akademijoje, 1974–1997 Flensburgo universiteto istorijos profesorius. Prūsijos instituto įkūrėjas ir ilgametis vadovas. Su kitais įkūrė darbo grupę prūsų istorijai tirti. 1990 dalyvavo vokiečių–lietuvių istorikų konferencijoje Vilniuje, tarptautinėse konferencijose Sankelmarkto akademijoje prūsų, Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto klausimais, 2002 pasakė kalbą Klaipėdos 750 jubiliejaus minėjime. 1991 Klaipėdoje, 1992 Karaliaučiuje surengė parodas, skirtas Rytprūsių istorijai. Svarbiausi veikalai: Die Rußlandpolitik Friedrichs des Großen 1764–1786, 1966 [Friedricho Didžiojo Rusijos politika 1764–1786], Der Weg der Hohenzollern, 1981 [Hohencolernų kelias], Die Könige von Preußen als Fürsten von Neuenburg. Geschichte einer Personalunion, 1998 [Prūsijos karaliai kaip Neuenburgo kunigaikščiai. Personalinės unijos istorija], Ein Vermächtnis – Prinz Louis Ferdinand von Preussen, 2007 (su J. A. Wonschik-Steege) [Priesakas – Princas Luisas Ferdinandas fon Preussenas]. Stribrny žmona E. Gilde (g. 1936 IX 2 Karaliaučiuje) kilusi iš šveicarų giminės, 1712 atsikėlusios į Pabalius (Gumbinės apskritis). Iš Gudvalių (Darkiemio aps.) kilęs uošvis perteikė Stribrny daug istorinių žinių apie Prūsiją.