Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfgang Karl Heinrich Rothe

Volfgangas Karlas Hainrichas Rotė, teisininkas, Mažosios Lietuvos gyvenviečių tyrėjas.

Rothe Wolfgang Karl Heinrich (Volfgangas Karlas Hainrichas Ròtė) 1934 I 7Samanynų dvare (prie Tolminkiemio, Geldapės aps.), teisininkas, Mažosios Lietuvos gyvenviečių tyrėjas. Tėvai Karlas Rothe (1891–1944, žirgų augintojas, bajoriškojo dvaro savininkas, Prūsijos princo Albrechto lietuviškojo dragūnų pulko Nr. 1 Tilžėje majoras) ir Louise Rothe (gim. Stoeckel, 1902–1992), kilę iš hugenotų – prancūzų, zalcburgiečių, mozūrų, saksų, reiniečių, švedų ir škotų protėvių. 1940–1944 Rothe lankė Tolminkiemio mokyklą; pasitraukęs į Vakarus studijavo prekybą, ekonomiką ir teisę Kielyje, Freiburge, Bremene. Teisės daktaras (1964). Dirbo įvairiose bendrovėse. Išėjęs į pensiją 1996–2004 Esseno universitete studijavo naujųjų amžių istoriją. 1991 pirmą kartą nuo 1944 nuvyko į Karaliaučiaus kraštą. 1991–1994 organizavo 8 labdaros reisus iš Vokietijos į Tolminkiemio apylinkę, padėjo ten įkurti evangelikų liuteronų bendruomenę, žemės ūkio bendriją ir kita. 1995 parengė pirmąją mokslinę studiją Ortsatlas des Kirchspiels Tollmingkehmen [Tolminkiemio parapijos vietovių atlasas]. Nuo 1992 dalyvavo Geldapės apskrities kraštiečių bendrijos veikloje, nuo 1994 Rytprūsių muziejaus Lüneburge rėmėjas, nuo 1999 Prussia draugijos, Šeimų istorijos tyrimo draugijos, Rytų ir Vakarų Prūsijos tyrimo istorijos komisijos narys. 2001–2004 parengė ir išleido Geldapės, Žydkiemio, Romintos, Grabavos parapijų, Romintos girios kaimų atlasus su gausia istorine medžiaga apie tas vietoves, jų apgyvendinimo raidą. 2005 parengė knygą Kirchspiel Tollmingkehmen. Bd. III [Tolminkiemio parapija]. Rengia parodas, skaito paskaitas apie tirtų krašto vietovių istoriją.

Martynas Purvinas

Marija Purvinienė

Iliustracija: Wolfgangas Karlas Heinrichas Rothe, 2006

Iliustracija: Wolfgango Karlo Heinricho Rothes knygos „Kirchspiel Tollmingkehmen“, t. 3, viršelis, 2005