Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelmas Lopas

Vilhelmas Lopsas, Grabupių kaimo ūkininkas, nacių auka.

Lõpas Wilhelmas, Lõpsas, Grabupių kaimo (Šilutės apskritis), ūkininkas, nacių auka. Hitlerininkams tarpukariu įsigalint Klaipėdos krašte buvo sukurtos kelios teroristų grupės. Jos turėjo slopinti lietuvių organizacijų veiklą, terorizuoti jų narius, ardyti susirinkimus, bausti nacių priešus. Johano Valaičio (Wallat) teroristų grupė nutarė nužudyti Lopą už galimą nacių paslapčių išdavimą (įtarė, kad jis yra Lietuvos Respublikos valstybės saugumo policijos agentas). 1934 V 14 naktį žudikas Ernstas Valaitis prisėlino prie miegančio Lopo ir šūviu jį sužeidė. 1935 III 26 E. ir J. Valaičiai nuteisti kalėti iki gyvos galvos. 1938 pabaigoje Vokietijai reikalaujant jie amnestuoti.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992, p. 122, 140–141.

Algirdas Žemaitaitis