Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelmas Kibelka

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Kibélka Wilhelmas 1917 VII 4Piktupėnuose (Tilžės aps.) 1978 VII 17Löwenberge (Rytų Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas, kunigo Martyno Kibelkos sūnus. Vaikystę praleido Sudargo ir Jurbarko parapijose. 1928 tėvams persikėlus į Karaliaučių čia lankė gimnaziją, vėliau mokslą tęsė Berlyne. Pradėjo studijuoti ekonomiką, bet netrukus buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę, atsidūrė Rytų fronte. Buvo sužeistas Estijoje tą dieną, kai Kryme žuvo jo jaunesnysis brolis Gerhardas. Antrą kartą sužeistas prie Stalingrado. Vėliau pateko į rusų nelaisvę. 1946 visiškai nusilpęs paleistas į namus išvyko į Vokietiją. Württemberge pradėjo studijuoti teologiją, vėliau persikėlė į Berlyną. Baigęs teologijos mokslus kunigavo 3 parapijose Rytų Vokietijoje. Labai rūpinosi parapijiečių sielovada ir jaunimu. Lietuviškai patarnaudavo lietuviams pabėgėliams savo parapijoje, domėjosi lietuvių kalba. Vedė kunigo dukrą Margarete Golling, susilaukė 2 sūnų ir dukters.

L: Svečias. 1978, nr. 2, p. 83–84.

Algirdas Žemaitaitis