Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelmas Kibelka

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Kibélka Wilhelmas (1917 VII 4 Piktupėnuose, Tilžės aps. 1978 VII 17 Löwenberge, Rytų Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas, kunigo Martyno Kibelkos sūnus. Vaikystę praleido Sudargo ir Jurbarko parapijose. 1928 tėvams persikėlus į Karaliaučių čia lankė gimnaziją, vėliau mokslą tęsė Berlyne. Pradėjo studijuoti ekonomiką, bet netrukus buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę, atsidūrė Rytų fronte. Buvo sužeistas Estijoje tą dieną, kai Kryme žuvo jo jaunesnysis brolis Gerhardas. Antrą kartą sužeistas prie Stalingrado. Vėliau pateko į rusų nelaisvę. 1946 visiškai nusilpęs paleistas į namus išvyko į Vokietiją. Württemberge pradėjo studijuoti teologiją, vėliau persikėlė į Berlyną. Baigęs teologijos mokslus kunigavo 3 parapijose Rytų Vokietijoje. Labai rūpinosi parapijiečių sielovada ir jaunimu. Lietuviškai patarnaudavo lietuviams pabėgėliams savo parapijoje, domėjosi lietuvių kalba. Vedė kunigo dukrą Margarete Golling, susilaukė 2 sūnų ir dukters.

L: Svečias. 1978, nr. 2, p. 83–84.

Algirdas Žemaitaitis