Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wilhelm Obgartel

Vilhelmas Obgartelis, XX a. pradžios vokiečių kraštotyrininkas.

Obgartel Wilhelm (Vilhelmas Òbgartelis), XX a. pradžios vokiečių kraštotyrininkas. Parašė knygas Der Regierungsbezirk Gumbinnen. Ein Heimatbuch, 1912 [Gumbinės apygarda. Kraštotyros knyga], Geschichtliches Heimatbuch für Ostpreußen, 1925 [Rytprūsių istorijos kraštotyros knyga; kartu su Maxu Riemeriu]. Periodikoje ir kitur paskelbė straipsnių: Preußisch-Litauen und die Litauer [Prūsų Lietuva ir lietuvininkai], Russeneinfälle und Hindenburgsiege. Kriegsbilder aus der äußersten Nordmark [Rusų įsiveržimai ir Hindenburgo pergalės. Karo vaizdai iš tolimiausiojo šiaurinio pasienio], Die geschichtliche Entwicklung des Insterburger Volksschulwesens [Įsruties liaudies švietimo istorinė raida], Die Herkunft Insterburger Straßennamen [Įsruties gatvių vardų kilmė]. Knygoje apie Gumbinės apygardą aprašyti jos fizinės geografijos bruožai, trumpos gyvenviečių istorijos, žymesnių žmonių biografijos (tarp jų Kristijono Donelaičio, Johannos Ambrosius-Voigt), 2 lietuvių liaudies dainų vertimai į vokiečių kalbą. Įdėta sakmių, minėtas Perkūnas, Laima, Kaukaras. Trumpai aprašyta lietuvininkų vestuvės, laidotuvės, antkapinis paminklas (stulpas, viršuje įgaunantis urnos formą, turintis kryžių ir stogelį). Nurodyta, kur perlaidoti Annos Neander (Toravos Anikės prototipo) palaikai. Autorius bandė lyginti lietuvininkų ir mozūrų charakterius; pažymėjo, kad lietuvininkai dėl savo fizinių savybių labiau tiko karinei tarnybai (daugelis jų imti į elitinius kariuomenės dalinius). Obgartelis konstatavo nesulaikomą germanizacijos procesą. Pateikė daug vertingos hidrografinės medžiagos; aprašė Nemuno deltą (potvyniai, vandens lygio reguliavimas, kanalai, pylimai, jų priežiūra, uostai, švyturiai).

L: Wermke E. Bibliographie der Geschichte von Ost-und Westpreußen, 1991.

Jurgis Mališauskas