Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anna Neander

kunigo duktė iš Toravos, apdainuota Simono Dacho populiariame eilėraštyje.

Neander Anna 1619Toravoje 1689 IX 28Įsrutyje, kunigo duktė iš Toravos, apdainuota Simono Dacho populiariame eilėraštyje Toravos Anikė. 1629 netekusi tėvų atvyko pas globėjus Stolzenbergus į Karaliaučių–Lyvenikę. 1637 ten ištekėjo už kunigo Johanneso Portatiuso (ta proga sukurta minėta daina). Gyveno Trempuose (Darkiemio apskritis), nuo 1641 Laukiškoje (Labguvos apskritis). Apie 1676–1677 išsikėlė į Įsrutį pas sūnų Friedrichą Portatiusą, t. p. dvasininką. SSRS valdymo metais suniokotose Įsruties senosiose kapinėse Unguros upės pakrantėje jos atminimui pastatytas paminklinis akmuo.

Dar skaitykite Anikė.

L: Der Kreis Preußisch-Eylau. Verden-Aller, 1983, S. 769.

Iliustracija: Anikės liepa Toravoje, iki 1944 / Iš MLEA