Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Weimaro respublika

sutartinis neoficialus Vokietijos valstybingumo laikotarpio nuo 1918 XI 9 Lapkričio revoliucijos iki 1933 I 30 Adolfo Hitlerio paskyrimo Reicho kancleriu pavadinimas.

Weimaro respùblika (vok. Weimarer Republik), sutartinis neoficialus Vokietijos valstybingumo laikotarpio nuo 1918 XI 9 Lapkričio revoliucijos iki 1933 I 30 Adolfo Hitlerio paskyrimo Reicho kancleriu pavadinimas. Pirmąkart paminėtas nacionalsocialistų ir komunistų spaudoje 1929 minint 1919 VIII 11 priimtos (įsigaliojusios rugpjūčio 14) Vokietijos Reicho konstitucijos dešimtmetį: konstituciją priėmė Weimare susirinkęs Vokietijos nacionalinis susirinkimas; jos 1 straipsnis skelbė, kad Vokietijos reichas yra respublika, kurios suverenitetas priklauso tautai.

Vasilijus Safronovas