Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wegeberichte

litauischen Wegeberichte, 1384–1402 Kryžiuočių ordino karo kelių į Lietuvą aprašymai.

Wegeberichte, Die litauischen Wegeberichte, 1384–1402 Kryžiuočių ordino karo kelių į Lietuvą aprašymai. Seniausias ir autentiškiausias Lietuvos istorijos ir geografijos šaltinis, parašytas senąja vokiečių kalba. Aprašyti 53 keliai į Žemaitiją, 47 – į Aukštaitiją, 20 – į Užmenunės dykrą Sūduvą. Karo kelių aprašymuose pateikiami išsamūs duomenys apie kelių praeinamumą, keliuose esančias kliūtis, gyvenvietes ir gynybinius statinius, nurodoma atstumai tarp jų, vietos, kur reikia statyti tiltus. Detaliai aprašomos miško aikštelės, kuriose galima apsistoti nakvynei ar poilsiui, pateikiami duomenys apie pašaro arkliams ir geriamo vandens buvimą. Žinios rinktos kryžiuočiams rengiant karo žygius. Die litauischen Wegeberichte sukurti remiantis žvalgų ir vedlių, neretai prūsų ir lietuvių iš Ordino užkariautų teritorijų parodymais, sudarymu rūpinosi didysis magistras Konradas von Wallenrodas. Die litauischen Wegeberichte surasti XIX a. viduryje Prūsijos slaptajame valstybiniame archyve Karaliaučiuje. Pirmasis paskelbė Theodoras Hirschas rinkinyje Scriptores Rerum Prussicarum, 1863 (lietuviškai 1983, išvertė Juozas Jurginis). Pagal Wegeberichte galima sudaryti apytikrį Lietuvos geografinį ir istorinį žemėlapį.

L: Kraštas ir žmonės. V., 1983; Ivinskis Z. Rinktiniai raštai, t. 3. Roma, 1989.