Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Harich

Valteris Harichas, XX a. vokiečių rašytojas.

Harich Walter (Valteris Hárichas) 1888Marunge (Rytprūsiai) 1931 XII 14Wuthenowe, vokiečių rašytojas. Gyveno ir dirbo kaip laisvas rašytojas ir kritikas Berlyne, Münchene, Karaliaučiuje. Per Pirmąjį pasaulinį karą dirbo spaudos agentūroje Rytų fronte. Dar būdamas studentas susidomėjo Ernsto Hoffmanno asmenybe ir kūryba. Parašė ir 1920 išleido 2 tomų monografiją E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines Künstlers [E. T. A. Hofmanas. Menininko gyvenimas]; ją papildžius laiškais ir dienoraščio medžiaga, 1926 išėjo II leidimas Dämon Kunst. Das Leben E. T. A. Hoffmanns [Demono menas. E. T. A. Hofmano gyvenimas]. 1921 išleista Haricho eilėraščių rinktinė Gedichte [Eilėraščiai]. Čia pavaizduotas melancholiškas Rytprūsių gamtovaizdis: neramiame pasaulyje besijaučiąs vienišas poetas ramybės ir taikos ieško gamtos prieglobstyje. Harichas gilinosi į istoriją, ypač susidomėjo Vytauto Didžiojo laikų galinga Lietuvos valstybe. Planavo apie šį laikotarpį parašyti 3 knygas (apmatai rašyti 1923 Karaliaučiuje ir Juodkrantėje). 1932 Karaliaučiuje išleistas istorinis romanas Witowd und Jagiełło [Vytautas ir Jogaila]; veiksmas vyksta Trakuose, kur dominuoja kultūrų, religijų įvairovė, aprašoma, kaip Vytautas sustabdė Vokiečių ordino agresiją į Rytus ir paskatino krikščionybės plitimą Rusioje.

Regina Sinkevičienė