Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Walter Grunert

Valteris Grunertas, XX a. vokiečių mokslininkas.

Grunert Walter (Valteris Grùnertas) 1888 I 13Chemnitze (Vokietija) 1971 X 1Bad Pyrmonte (Vokietija), vokiečių mokslininkas. Nuo 1907 studijavo gamtos mokslus Karaliaučiaus ir Leipcigo universitetuose. Matematikos mokslų daktaras (1911). 1933 persikėlė į Įsrutį. Grunertas domėjosi astronomija, muzika, archeologija, genealogija, vedė radijo laidas. Įsrutyje aktyviai dalyvavo kraštotyros draugijos (vok. Altertumsgesellschaft Insterburg ) ir vietos muziejaus veikloje, 1935–1939 draugijos vadovas. Vadovavo archeologiniams kasinėjimams Nadruvoje ir parašė apie 10 straipsnių archeologijos tematika. Redagavo šio miesto laikraščio priedą Nadrauen. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Hamburgą. Išėjęs į pensiją apsigyveno Bad Pyrmonte. Čia rašė straipsnius į Altpreußische Biographie.

Valdemaras Šimėnas