Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Klemas

dėstytojas, inžinierius, Mažosios Lietuvos fondo narys.

Klẽmas Vytautas 1934 XI 29 Klaipėdoje, dėstytojas, inžinierius, Mažosios Lietuvos fondo narys. Adolfo Klemo sūnus. Technikos mokslų daktaras. Vidurinę mokyklą baigė Bostone, nuo 1946 – skautas. 1953–1959 Massachusettso universitete studijavo elektros inžineriją. 1959 ėmė dirbti General Electric Co žinių perdavimo palydovais inžinieriumi. 1963–1965 Braunschweigo technikos universitete, Vokietijoje, studijavo elektros optiką ir 1965 įgijo daktaro laipsnį. Vadovavo grupei mokslininkų, išplėtojusių naujus informacijos perdavimo šviesos (lazerio) bangomis būdus. 1965 grįžo dirbti į General Electric Co kaip palydovinių eksperimentų, nuo 1966 – planetų tyrinėjimo skyriaus vedėjas. Dėsto elektros optiką Pensilvanijos universitete. Paskelbė mokslinių straipsnių. 1968 skaitė paskaita ALIAS suvažiavime.

MLFA