Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Gedgaudas

XX a. spaudos ir kultūros darbuotojas, buriuotojas.

Gẽdgaudas Vytautas (1912 IV 5 Taicuose, prie Sankt Peterburgo 1999 XI 29 Clevelande, JAV), spaudos ir kultūros darbuotojas, buriuotojas. Po 1917 perversmo Rusijoje žemaičių bajorų Gedgaudų šeima grįžo į Lietuvą. Gedgaudas mokėsi Viekšniuoe ir Mažeikių gimnazijoje, priklausė jūrų skautams ir jūrų šauliams. Baigė Nidos sklandymo mokyklą (II laida), Buriavimo mokyklą Klaipėdoje. Su Klaipėdos jachtklubu dalyvavo regatose Švedijoje, Latvijoje ir Estijoje, aplankė įvairių šalių uostus. Tarptautinėje regatoje aplink Gotlando salą 1937 laimėjo pirmąją vietą kaip jachtos Žalčių karalienė įgulos narys. Priklausė Lietuvos buriuotojų sąjungai. Nuo 1930 žurnalistas, nuo 1933 redagavo periodinius leidinius Iliustruotas pasaulis, Laiko žodis, Telegramos, Laikas. 1939 išleido novelių rinkinį Aistrų kovos. Antrojo pasaulinio karo užkluptas Prancūzijoje, įstojo j Svetimšalių legioną. Kovėsi su naciais Afrikoje ir Europoje. Apdovanotas dviem Karo Kryžiaus ordinais ir Tuniso kautynių medaliu. 1945 demobilizuotas, studijavo Paryžiaus universitete prancūzų kalbą ir literatūrą, Kinematografijos institute – kino režisūrą. Rašė politines apžvalgas Draugo dienraščiui (JAV), talkino Lietuvos atstovui Stasiui Bačkiui, dalyvavo demaršuose prieš Lietuvos okupaciją. Buvo lietuviškų laikraščių korespondentas Prancūzijoje, 1948 Jungtinių Tautų organizacijos sesijoje ir kitur. Buvo laisvųjų žurnalistų sąjungos sesijos Londone generalinio sekretoriaus pavaduotojas. 1954–1956 Prancūzijoje kūrė dokumentinius filmus. 1958 įsikūrė Clevelande, 32 metus dirbo Dirvos redakcijoje, 23 iš jų – vyriausiuoju redaktoriumi, patriotiniais rašiniais ir visa veikla kovodamas už Lietuvos laisvę ir lietuvybę. Su savo jachta Tegu II buriavo Erie ežere.

Marija Purvinienė

Iliustracija: Vytautas Gedgaudas / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1998