Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nidos sklandymo mokykla

1933–1939 Nidoje veikusi sklandymo mokykla.

Ndos sklañdymo mokyklà įsteigta 1933 III 3. Steigėjai – Lietuvos aeroklubas ir Aukštesniosios technikos mokyklos aviacijos būrelis (nariai: Bronius Oškinis, Antanas Paknys, Viktoras Ašmenskas, Leonas Kineitis, Vladas Butkevičius, Gabrielius Miliūnas, Mojesiejus Aronzonas, Jurgis Steikūnas, Jonas Dovydaitis). Jie 1932 pastatė pirmąjį sklandytuvą. Sekant Rasytės bei Pilkupos sklandytojų pavyzdžiu, nutarta sklandymui panaudoti Kuršių nerijos aukštųjų kopų šlaitus, stiprų vėją, saugesnį nutūpimą dideliuose smėlynuose. Nidos sklandymo mokykloje siekta populiarinti aviaciją, rengti kandidatus lakūnų mokykloms, sporto instruktorius ir sklandytuvų statytojus. Mokyta teorinių ir praktinių dalykų (V 1–X 1). Mėnesio apmokymui sudarytos 10–15 žmonių grupės (mokėta po 30–100 Lt). 1933 pastatytas angaras piečiau Nidos, netoli didžiųjų kopų. Iš ten rytais sklandytojai apie 1,5 km vilkdavo sklandytuvus į didžiųjų kopų viršūnes. Juos paleisdavo įtempdami guminį lyną. 1934 priimtas mokyklos statutas, 1935 patvirtintas. 1933–1938 parengti 287 A klasės, 147 B klasės ir 79 C klasės sklandytojai bei 4 D (tarptautinės) klasės pilotai. 1934 pirmoji Lietuvoje sklandytoja Elena Dapkienė išlaikė A klasės, 1935 Kazė Žalavejutė – C klasės reikalavimus. 15 Nidos sklandymo mokyklos absolventų buvo Čekoslovakijos, Estijos, JAV, Olandijos, Prancūzijos, Suomijos piliečiai. Išmokus skraidyti virš kopų pučiant rytų vėjui, pradėta siekti išsilaikymo ore rekordų. 1937 Nidos sklandymo mokykla turėjo 1 erdvų angarą ir 12 sklandytuvų (vokiečiai Zöling R.R.C 23, lietuviai T-I, T-II, Gandrai, Sakalai ir kiti). 1936 Jonas Pyragius sklandytuvu Sakalas ore išsilaikė 22 val. 36 min. ir pasiekė Lietuvos rekordą (IV rezultatas pasaulyje). 1938 Nidoje lakūnas instruktorius Alfredas Gysas ore išsilaikė 26 val. 3 min. (III rezultatas pasaulyje). Mokyklos vadovai: leitenantas Gregoras Heidrikis (baigęs Rasytės sklandymo mokyklą), J. Pyragius, G. Radvenis, V. Butkevičius, A. Gysas. 1939 III 22 naciai perėmė Nidos sklandymo mokyklą ir jos turtą (daugiau kaip 50 000 Lt vertės).

Jonas Monkevičius

Leonardas Poviliūnas

Julius Žukas

Iliustracija: Sklandytuvas pakyla nuo prieškopės ties Nida, iki 1939 III 22 / Iš leidyklos „Libra Memelensis“ archyvo

Iliustracija: Atminimo paminklas Kuršių nerijos sklandytojams / Iš Jurgio Bučo knygos „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“, 2001

Iliustracija: Atminimo simboliai buvusio sklandytuvų angaro vietoje / Iš Jurgio Bučo knygos „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“, 2001