Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytas Tamošiūnas

lietuvių kraštotyrininkas.

Tamošinas Vytas 1944 V 12Dvariškiuose (dabar Subačius, Kupiškio r.), kraštotyrininkas. 1951–1957 su šeima buvo tremtyje Sibire, Tomsko srityje. Baigęs vidurinę mokyklą ir elektriko bei jūreivių rengimo kursus dirbo jūreiviu žvejybos laivyne, uoste ir kitur. Nuo 1969 fotografuoja klaipėdiškių senąsias kapines, kitus architektūros, istorijos ir archeologijos paminklus, kraštovaizdį. Sudarinėja mažiau žinomų kapaviečių, dvarviečių, sodybviečių, fortifikacinių įrenginių schemas, renka senose sodybvietėse, dvarvietėse žemės paviršiuje rastas buities kultūros liekanas (indų šukes, kitką). Yra patikslinęs kai kurių Klaipėdos krašto piliakalnių, senkapių gynybinių pylimų vietas, pateikęs siūlymų dėl Klaipėdos miesto gatvių pavadinimų. Kolekcionuoja senąją spaudą. Nustatė politiko ir bibliofilo Jono Birškaus sodybą Dirvupiuose. 1975 ir 1984 ant Hageno kalno atstatė paminklą Smiltynės girininkui Liudvikui Hagenui, kuris rūpinosi kopų apželdinimu. Talkina paminklosaugininkams, muziejininkams, kultūros paveldo klausimais rašo į spaudą.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vytas Tamošiūnas prie atstatyto paminklo Liudvikui Hagenui, 1985 / Iš Vyto Tamošiūno rinkinio