Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vorusnės privati lietuvių pradinė mokykla

Vorusnėje 1937 įsteigta privati lietuvių pradinė mokykla.

Vorùsnės privat lietùvių pradnė mokyklà, įsteigta 1937. Klaipėdos krašto mokyklų draugija vietos lietuvininkų pageidavimu čia atidarė privačią pradinę mokyklą. Ją lankė 25 vaikai, 15 jų namuose bendravo lietuviškai, 7 vokiškai. Mokė pedagogas V. Pieza. Visi lankiusieji buvo senųjų vietos gyventojų vaikai. 1939 III 23 Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą mokykla uždaryta.

Albertas Juška