Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Pupšys

pedagogas, kultūros istorikas.

Pupšỹs Vladas 1934 V 29 Kaune, pedagogas, kultūros istorikas. Socialinių mokslų dr. (1981), doc. (1984). Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. 1950–1952 laisvės kovų dalyvis, 1952–1956 politinis kalinys Ozerlage (Taišetas-Čiūna, Irkutsko sritis, Rusija). 1965 baigė Vilniaus niversitetą (nors buvo persekiojamas, braukiamas iš studentų sąrašų), įgijo filologo, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1980 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto aspirantūrą. 1966–1972 Šilutės neakivaizdinės vidurinės mokyklos vedėjas, 1972–1980 jos direktorius. Nuo 1981 Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakulteto pedagogikos katedros vyriausiasis dėstytojas. 1989–1990 dalyvavo steigiant Klaipėdos universitetą. 1991–2001 Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto pedagogikos katedros vedėjas, šio fakulteto muziejaus ir Jano Amoso Komenskio auditorijos kuratorius. 1993–1997 Klaipėdos universiteto senato narys. Nuo 1998 Deutsche Comenius-Gesellschaft [Vokietijos Komenskio draugija] narys. Parengė knygų apie Mažąją Lietuvą: Lietuvininkų žemė (1994; su J. Mališausku ir A. Juška), „Klaipėdos medienos“ istorijos puslapiai (1998; su V. Lašu), mokymo priemonę Lietuvos pedagoginė mintis apie dorovinį vaikų auklėjimą XIX a. pab.–XX a. pr. (iki 1914) (1985), knygą Lietuvos mokykla: atgimimo metai (1905–1918) (1995), J. A. Komenskis ir Lietuva (2002). Paskelbė apie 60 straipsnių apie aukštąją mokyklą Klaipėdoje, J. A. Komenskį, jo ryšius su Klaipėda, katalikų Bažnyčią Klaipėdoje.

L: Šilutės kraštas. Šilutė, 2000, p. 318.

Iliustracija: Buvusių politinių kalinių grupė, sovietinio saugumo išaiškinta ir suimta 1952 VI 20: Vytautas Pupšys, Gediminas Bračiulis, Birutė Moskoliūtė (tarp jų nėra brolių Gintaro ir Klemenso Moskolų – mirę), Antanas Iklėrius, Eugenijus Rimvydas Stoncikas ir Vladas Pupšys Šilutėje, 1995 / Iš Vytauto Pupšio šeimos albumo