Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vitalis Sakalauskas

XX–XXI a. geologas.

Sakaláuskas Vitalis 1929 VII 10Pakapėje (Šiaulių aps.) 2014, geologas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius. 1953 baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos specialybę. Vadovavo teminėms grupėms, kurios sudarė Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto regioninių litologinių – paleogeografinių ir paleotektoninių žemėlapių bei kristalinio pamato struktūrines schemas su paaiškinamaisiais tekstais, sistemino ir apibendrino giliųjų gręžinių naftingumo požymius, pateikė teritorijos ištirtumo būvį, aprašė perspektyvius naftai ir dujoms horizontus, sudarė Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto naftingumo perspektyvų ir prognozių žemėlapius, paskaičiavo Pabaltijo galimus prognozinius naftos ir dujų išteklius. 1964–1990 vykdė Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto naftos paieškų – žvalgybos darbų planavimą. Apie tai paskelbė mokslo darbų.

Algirdas Gaigalas

Iliustracija: Vitalis Sakalauskas, 1962