Mažosios Lietuvos
enciklopedija

visgavys

spalio mėnesio pavadinimas.

visgavys, spalio (dešimtojo) mėnesio pavadinimas, pateiktas Theodoro Lepnerio knygoje Der Preusche Littauer..., 1744 [Prūsų lietuvis]. Joje parašyta Wein-Monath, Wissgawys ir paaiškinta, kad žodis visgavys susideda iš vis ir gauti, nes tada sudorojami visi javai. Šis mėnuo pagal T. Lepnerį turi ir kitą pavadinimą – lapkritis (Lap Kristis), tuo metu krinta medžių lapai.

Jurgis Mališauskas