Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincentas Korkutis

lietuvių geologas.

Korkùtis Vincentas 1931 VII 24 Senojoje Varėnoje, geologas. 1994 gamtos mokslų daktaras. Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Geologijos skyriuje apgynė diplominį darbą Sembos pusiasalio vakarinės dalies pagindiniai geologiniai bruožai. Pateikė rajono geologinę nuotrauką, aprašė Palvininkų gintaro kasyklos bei pajūryje esančias atodangas, srities geologinių tyrimų istoriją, stratigrafiją, litografiją bei naudingąsias iškasenas, ypač gintarą. Nuo 1960 Žemaitijos naftos paieškų partijos vyriausiasis geologas. 1960–1965 išgręžti struktūriniai paieškų gręžiniai Vakarų Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto įvairiuose plotuose: prie Kybartų, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio, Kunkojų, Tauragės, Gargždų, Stalupėnų, Gumbinės. Korkučio ir kitų ataskaitos davė daug naujos geologinės stratigrafinės, paleogeografinės, paleontologinės, tektoninės medžiagos apie Baltijos regiono žemės gelmių sąrangą. Rasta skystos naftos silūro, ordoviko ir kambro sluoksniuose prie Kybartų, Pajevonio ir Gumbinės. Tai patvirtino geologines prognozes, jog Lenkijos ir Lietuvos sineklizės kai kuriose lokalinėse struktūrose gali būti susitelkęs nemažas kiekis naftos. 1967 Korkutis parašė disertaciją Pietų Pabaltijo kambro nuogulos (stratigrafija, fauna, paleogeografija). Nuo 1973 – Geologijos instituto vyresnysis mokslinis darbuotojas. Parašė knygas: Pietų Pabaltijo apatinio paleozojaus naftingų nuogulų litologija ir facijos (su P. Lapinsku ir J. Laškovu, Maskva, 1972), Mineralų pasaulyje (Vilnius, 1980). Geologijos klausimais paskelbė per 75 mokslo straipsnius. Korkutis su kitais mokslo darbuotojais 1980 apdovanotas Lietuvos valstybine Mokslo ir technikos premija.

Algirdas Gaigalas