Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Puodžius

XX a. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas.

Puõdžius Vilius 1908Kisiniuose (Klaipėdos aps.) 1987 VII 1 Čikagoje, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Stučiuose lankė pradinę mokyklą, giedojo Dovilų bažnyčios chore. Buvo „Santaros“ draugijos Dovilų „Liepos“ narys, jos valdybos narys. Vėliau išvyko į Klaipėdą, kur dainavo Aidos chore. 1939 naciams okupavus Klaipėdos kraštą, pasitraukė į Kauną. Artėjant sovietinei kariuomenei išvyko į Vokietiją, iš kur emigravo į JAV. Daugelį metų giedojo Tėviškės parapijos chore. Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje.

MLFA

Iliustracija: Vilius Puodžius / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1988, Nr. 79