Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Pareigis

Klaipėdos krašto mokytojas.

Paregis Vilius, mokytojas. Jono Pareigio iš Butkų brolis. Mokytojavo Klaipėdos spartesniojoje mokykloje ir Žemaitkiemiuose. 1960 išvykęs į Vakarus, apsigyveno Elbingene.

MLFA

Iliustracija: Vilius Pareigis (stovi antroje eilėje iš dešinės pirmas) su Klaipėdos spartesniosios mokyklos pedagogais ir moksleiviais, 1937 / Iš Viliaus Bendiko šeimos albumo