Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Pareigis

XX a. visuomenės veikėjas.

Paregis Jonas 1905 IX 6Butkuose (Klaipėdos aps.) 1983 VI 14Neustadte (Vokietija), visuomenės veikėjas. Mokytojo Viliaus Pareigio brolis. Mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Nutraukęs studijas grįžo į tėvų ūkį. Apie 1925 įstojo į Priekulės bažnyčios dūdų orkestrą ir chorą, grojo ir „Jaunųjų Sandoros“ Klaipėdos dūdų orkestre ir dainavo chore. Baigė Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos organizuotus žemės ūkio kursus. Dirbo pieno kontrolės asistentu iki nacių anšliuso. 1939 vedė Martą Gropytę iš Gropiškių, perėmė Gropų ūkį. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pasiųstas į Rytų frontą, 1944 Rytprūsiuose sužalotas. Po karo apsigyveno Neustadte, lietuvių stovykloje, kur organizavo lietuvių evangelikų parapiją, jai vadovavo. Ten įsteigė sekmadieninę mokyklą, jaunimo ratelį, bažnytinį chorą ir dūdų orkestrą, jiems vadovavo. Buvo Mažosios Lietuvos Tarybos narys.

MLFA

Iliustracija: Jonas Pareigis iš Butkų (viduryje) su evangelikų bažnytiniu dūdų orkestru Holsteino lietuvių mokykloje Vokietijoje, 1948 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1984, Nr. 25