Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erna Naujokienė-Bötcher

XX a. mažlietuvė.

Naujokienė-Bötcher Erna 1915 IV 28Pašiliškiuose (Šilutės aps.) 1981Kuodžiuose. Jos tėvas Vilhelmas Bötcheris neapkentė nacių, už tai nuteistas pusei metų kalėjimo. 1944 iš Rytų artėjant frontui Naujokienė-Bötcher nusprendė nesitraukti į Vakarus, su vaikais nuvyko pas savo tėvus. Frontui praėjus Naujokienė-Bötcher grįžo į Kuodžių kaimą, bandė ūkininkauti. Sovietų valdžia atėmė iš jos sodybą, žemę. Našlei su vaikais leista įsikurti tik gyvenamojo namo palėpėje. 1948 nužudytas jos tėvas, netrukus nuo sumušimų mirė ir motina. Po karo Kuodžiuose įsteigtas Klaipėdos Jūrų transporto laivyno pagalbinis ūkis. Naujokienei-Bötcher neleista gyventi savo name, ji priimta tik to ūkio darbininke. 1955 Naujokienės-Bötcher ūkis ir sodyba perduoti Priekulės sovietiniam ūkiui, tada jai leista apsigyventi savo namo kambarėlyje.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 82–92; Gaigalaitis V. Atsiminimai. 1998, p. 155.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Ernos Bötcher vestuvės Storastų sodyboje Pašyšiuose, apie 1935 / Iš Vilio Naujoko šeimos albumo