Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilhelmas Martinis

XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas.

Martnis Vilhelmas apie 1618Klaipėdoje 1671Verdainėje (Šilutės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas. Danieliaus Kleino bendradarbis. Nuo 1636 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1642–1671 lietuvių kunigas Verdainėje. Martinio vedybų proga 1643 išleistame specialiame leidinyje išspausdintas kito Kleino bendradarbio Jono Lėmano (Johann Lehmann) lietuviškai eiliuotas sveikinimas. Buvo kunigaikščio tarybos paskirtos komisijos, kuri tikrino D. Kleino gramatiką ir sudarytą giesmyną, narys. Martinio išverstos 3 giesmės ir 3 eilėraščiai (1 hebrajų, 2 lotynų kalba) įdėti į D. Kleino giesmyną Naujos giesmių knygos (1666). Rašė, kad lietuviai pamėgę dainas, bet krašte gausu pagonybės liekanų.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga, 1960, Vilnius, 1990, p. 317–319.

LE

MLFA

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis