Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilhelmas Jonas Liudemanas

Wilhelm Johann Lüdemann, XVII a. kunigas, giesmių vertėjas.

Liùdemanas Vilhelmas Jonas, Lüdemann Wilhelm Johann apie 1628netoli Hamburgo 1661Nybudžiuose (Gumbinės aps.). kunigas, giesmių vertėjas. Danieliaus Kleino bendradarbis. Kilmė vokiška. 1646 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Jį baigęs 1651 paskirtas Balėtų klebono adjunktu. 1652 įšventintas kunigu. 1652–1653 Gumbinės diakonas, vėliau Balėtų ir 1655–1661 Nybudžių klebonas. Minėtose vietovėse tuomet gyveno lietuviai. Taigi Liudemanas turėjo būti gerai išmokęs lietuvių kalbą. Vertė į lietuvių kalbą giesmes. Kelios jų išspausdintos D. Kleino giesmyne (1666), perspausdintos vėlesniuose giesmynuose iki 1936.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga, 1960, Vilnius, 1990, p. 340.

MLFA

Zigmas Zinkevičius