Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viksvai

kaimai tarp Gastų ir Skaisgirių.

Viksvai (vok. Groß Wixwen, nuo 1938 Vielbrücken; Klein Wixwen), kaimai 19 km į pietvakarius nuo Gastų, 3,5 km į vakarus nuo Skaisgirių. Didžiųjų Viksvų ir Mažųjų Viksvų kaimai minėti 1785 kaip karališkieji kaimai, priklausė Tepliavos apskričiai, Mielaukių valsčiui; Didžiuosiuose Viksvuose paminėta 12, Mažuosiuose Viksvuose – 5 ugniakurai. Didžiuosiuose Viksvuose 1852 buvo 193 gyventojai, 1855 įsteigta pradinė mokykla (Viksvų pradinė mokykla; 1866 įrengtas pastatas). Didieji Viksvai 1905 buvo Pakalnės apskrities Parviškių valsčiaus kaimo bendruomenė su 44 gyvenamaisiais namais, 213 gyventojų (29 lietuviai), 1910 – 221, 1925 – 188, 1933 – 183, 1939 – 163 gyventojais; Mažieji Viksvai – Pakalnės apskrities Skaisgirių valsčiaus kaimo bendruomenė su 2 gyvenamaisiais namais, 16 gyventojų (visi vokiečiai), 1910 – 19 gyventojų. 1912 jie prijungti prie Parviškių valsčiaus Kumpelkių kaimo bendruomenės. Abu kaimai priklausė Skaisgirių parapijai.

Vasilijus Safronovas