Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viksvų pradinė mokykla

Viksvuose 1855 įsteigta pradinė mokykla.

Viksvų pradnė mokyklà, įsteigta 1855. Dirbta nuomojamame pastate. 1866 pastatytas atskiras namas su 50 vietų klase, įrengtas butas mokytojo šeimai. Spėjama, iš pradžių lietuvių vaikai mokyti gimtąja kalba, vėliau lietuviškai mokyta nebent tikybos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia mokytojavo Jonas Kvitkaitis (Kwittkat) ir kiti.

Albertas Juška