Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen

Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų tyrimo sąjunga, Hamburge veikianti organizacija.

Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen [Rytų ir Vakarų Prūsijos šeimų tyrimo sąjunga], Hamburge veikianti organizacija, atliekanti Rytų ir Vakarų Prūsijos (pagal 1815–1920 ribas) šeimų bei jų tyrinėtojų tarpusavio kontaktų tyrimus. Įkurta 1925 XI 19 Karaliaučiuje mokytojo Walterio Liecko (iš Labguvos) iniciatyva. Po Antrojo pasaulinio karo atkurta Hamburge. Pirmasis pirmininkas Ernstas von der Oelsnitzas (iš Marienburgo, lenk. Malbork). 1927–1943 leido žurnalą Altpreußische Geschlechterkunde [Senprūsių genealoginiai tyrimai]. 1953 žurnalas atkurtas Hamburge pavadinimu Altpreußische Geschlechterkunde. Neue Folge [Senprūsių genealoginiai tyrimai. Nauja laida]. Spausdino genealoginių, heraldikos, dvarų, parapijų, gyvenviečių istorijos ir gyventojų sudėties tyrimų studijas. Paskelbė daug istorijos šaltinių. Nuo 1933 padaugėjo straipsnių apie giminių biologinius, genetinius tyrimus ir kraujo ryšiais (vok. Blutsverband) pagrįstas rasių teorijas. Ypač vertingos informacijos apie sąjungos veiklą iki 1943 pateikia posėdžių protokolai ir narių sąrašai, kuriuose randama nemažai lietuviškos ir prūsiškos kilmės pavardžių. Šiuo atžvilgiu vertingas ir visų žurnalo leidimų metų vardų registras, kuriuo naudojantis galima rasti straipsnius, kuriuose minimos lietuvininkų pavardės. Sąjunga dar leidžia Specialiųjų leidinių seriją (išėjo daugiau kaip 100 pavadinimų monografijų ir šaltinių rinkinių) ir atskirą leidinį Altpreußische Geschlechterkunde. Familienarchiv [Senprūsių genealoginiai tyrimai. Šeimų archyvas]; jame skelbiami protėvių sąrašai ir giminių medžiai, privačių archyvų medžiaga. Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen archyvas ir biblioteka saugomi Nordost institute Lüneburge (Nordostdeutsches Kulturwerk). 2009 Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen turėjo apie 900 narių Vokietijoje ir užsienyje.

Manfred Klein