Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ventainė

hidroniminės kilmės vietovardis, vartotas Nemuno deltos teritorijoje piečiau Liekų rago.

Ventainė (vok. Wentaine), hidroniminės kilmės vietovardis, vartotas Nemuno deltos teritorijoje piečiau Liekų rago, tarp Lūjos ir Rungulės upių. 1540 Klaipėdos valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose paminėta vietovė vffem Wintein oder Kergkel [Ventainės pakrantėje arba Karklė]. XIX a. minėtas Ventainės miškas, Ventainės perkasas, XIX a. pabaigoje suformuotas Šilokarčemos apskrities Ibenhorsto valsčius kartais vadintas Ventainės valsčiumi. 1905 Ventainėje buvo vadinamasis miško namelis (1 gyvenamasis namas, 8 gyventojai) ir miško darbininkų ūkis (2 gyvenamieji namai, 36 gyventojai), priklausę Šilokarčemos apskrities Ibenhorsto valsčiui, Ibenhorsto vyriausiosios girininkijos dvaro apygardai, Kalnininkų parapijai. 1920 ši teritorija atskirta nuo Šilokarčemos apskrities, 1922 oficialiai prijungta prie Pakalnės apskrities. 1929 Ventainės miško namelis ir miško darbininkų ūkis prijungti prie Karklės valsčiaus Vitkų kaimo bendruomenės, 1934 priskirti Tovelninkų girininkijos dvaro apygardai naujai sukurtame Tovelninkų valsčiuje.

Vasilijus Safronovas