Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liekų ragas

stačiakampio formos akumuliacinis pusiasalis Kuršių marių rytiniame krante.

Liẽkų rãgas (vok. Loekerort, Lückerort, Löckerorter Rocks, kuršių kopininkų Lêke rags), stačiakampio formos akumuliacinis pusiasalis Kuršių marių rytiniame krante, 5 km į šiaurės vakarus nuo Karklės. Sudarytas iš aliuvinių-deltinių smėlių. Liekų rago ilgis 2,5 km, didžiausias plotis apie 3 km. Apstu įlankų, kranto linija vingiuota. Iš rytų jį skalauja Gaurinės, iš šiaurės – Vilpinės įlanka. Jo vakarinėje pakrantėje Didžiosios rindos ir Mažosios rindos rėvos. Nuo Liekų rago į šiaurę tįso Ežios sekluma. Pakrantės apaugusios vandens augalija. XVIII a. rago vakariniame krante buvo Liekų (vok. Loeckerort) kaimelis. XX a. pradžioje tebuvo jo žymės. Per amžius kaupiantis sąnašoms labai keitėsi Liekų rago konfigūracija. XIX–XX a. pradžioje žemi Liekų rago plotai išraižyti griovių tinklu, apsausinti plotai šienauti. Šiauriniame gale buvo Liekų, rytiniame – Karklės pievos. Gaurinės įlankos pietiniame gale buvo Ventainės pievos. Liekų ragas šimtmečius buvo puikus žvejų ir laivininkų orientyras. Ragas skiria Kuršių marias į pagrindines dalis – piečiau tęsiasi Budumas, šiauriau – didžioji rytinė įlanka tarp Liekų rago ir Ventės rago.

Zigmas Janukonis

Martynas Purvinas