Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vėluvos traktatas

Brandenburgo didžiojo kurfiursto Friedricho Wilhelmo ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero susitarimas, 1657.

Vluvos traktãtas, 1657 IX 19 Brandenburgo didžiojo kurfiursto Friedricho Wilhelmo ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero susitarimas. Dar skaitykite Labguvos–Vėluvos–Bydgoszcziaus traktatai.