Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vėlaičių pradinė mokykla

Vėlaičiuose nuo XIX a. II pusės veikusi pradinė mokykla.

Vėláičių pradnė mokyklà, įsteigta XIX a. II pusėje. Iki tol laukininkai savo vaikus mokė gretimose Natkiškių ir Griežpelkių mokyklose. Kurį laiką Vėlaičių vaikai buvo mokomi lietuvių kalba. Nuo 1873 – tik vokiečių, nors 1905 iš 320 gyventojų lietuvininkai buvo 182 (56,9%). Tarpukariu mokyklą lankė apie 40 vaikų. Nuo 1928 juos mokė Gustavas Duwė, vėliau – Anė Sabaliauskienė.

Albertas Juška

Iliustracija: Pas ūkininką Barkauską Vėlaičių pradinės mokyklos mokiniai: pirmoje eilėje – Venckus, Weimeris, Krausė, Trakšelys, Birutė Moserytė, Vytautas Moseris, du neatpažinti, antroje eilėje – Palmira Dirškutė, Danutė Krumpholcaitė, mokytoja Mongerdienė, Irena Barkauskaitė, Elfrieda Lepa, Marytė Dumčiūtė, Gražina Samolytė, trečioje eilėje – Bauras(?), Baurytė, Stasė Sadauskaitė, Venckutė, Marytė Trakšelytė, Stefa Gaudrimavičiūtė, Marytė Blažytė, Stasys Sadauskas, Pudžemis, Kazys Blažys, Bronius Barkauskas, Steponas Gandrimavičius, Zigmas Matutis, apie 1946 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Vėlaičių pradinė mokykla, 2005